O Sakrabázi

SakraBáze je projekt, jehož cílem je shromáždit údaje o drobných sakrálních památkách v České republice. Existuje množství katalogů a seznamů věnujících se této tématice, ale věříme, že SakraBáze v této oblasti přináší něco nového:

SakraBáze je otevřená. Hlavní odlišností SakraBáze od jiných katalogů je to, že kdokoli může do databáze přispět. To je motivováno jednak naší snahou o co nejrychlejší růst databáze a jednak naším posláním opět probudit ve veřejnosti o drobné sakrální památky zájem a mimo jiné tak přispět k tomu, aby o ně bylo i pro budoucí generace postaráno. SakraBáze každému uživateli nabízí i možnost zaznamenávat si, které památky už navštívil, a je tak pomůckou pro cestovatele, kteří mají o křížky a kapličky zájem.

SakraBáze je extenzivní. Snažíme se zaměřit se na shromáždění údajů o existenci, vzhledu a stavu památek v co nejširším záběru. Rozsah databáze preferujeme před získáním co nejpodrobnějších dat o konkrétních objektech (historie, původ, umělecká hodnota apod.) - doufáme, že specializované, do hloubky zaměřené projekty mohou SakraBázi využít jako primární, výchozí zdroj a SakraBáze se naopak snaží na případné detailnější informace, uvedené v jiných zdrojích, odkazovat.

Kromě polohopisných a klasifikačních metadat obsahuje SakraBáze i náhledy fotografií a odkazy na ně. Tyto fotografie jsou majetkem jejich autorů a držitelům práv k těmto fotografiím, na tomto webu nejsou fotografie publikovány, pouze v náhledech odpovídajícím běžnému rozsahu ve výsledcích jiných vyhledávačů a katalogů.